menu

Čtení pro rodinu


 Knihy

 Blog

 Mezilidské vztahy

 Sexualita

 Chce se se mnou vyspat

 Jak v manželství uzdravit sex?

 Tak ho (ji) vyměním

 Sexuální výchova v rodině

 Citlivé doprovázení v sexualní výchově

 Jak se( podle sexu) pozná pravá láska

 Co je pravá láska

 Proč ne předmanželský sex

 Děti surfují po pornostránkách!

 Pornografie

 Homosexualita

 Manželství

 Ženy

 Chlapi

 Výchova

 Zdraví

 Aktuální dění

 Život a hodnoty

 Duchovní život

 Pro děti

 O nás

 Archív článků


------

Citát z Bible:

Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

Iz 55,9 E

------

Sexuální výchova v rodině

Sexuální výchova je záležitost rodiny!

Přátelství a láska jsou aktuální témata pro děti už ve věku deseti dvanácti let. Některé do puberty přicházejí dříve nebo jsou víc orientované na sexualitu. Ostatní děti vedle nich působí spíš dětsky.
Děti, které se vyvíjejí normálně nebo s drobným zpožděním, to však mají jednodušší. V pubertě fyzický vývoj předbíhá úroveň duševní zralosti, což může vést k tomu, že děti dospívající dříve vlastně přijdou o část svého dětství, protože se už snaží držet krok se světem dospělých. Jsou více vystaveny nebezpečí, že budou navazovat vztahy nebo zkoušet sexuální jednání, kterého později (až emocionálně a duševně dozrají) litují. Zde záleží na prostředí a vlivech, kterým jsou vystaveny.

Ukradené dětství

Mnoho dětí je okrádáno o své dětství a to má fatální následky. Později se velmi pracně snaží aspoň kousek svého dětství a mládí dohnat v různých terapiích.

Takovým rodičům můžu jen doporučit, aby své děti nechali co nejdéle být dítětem. Až vyrostou, budou pak dospělými už po celý zbytek života.

Sexualizace a pornografie

Chraňte své dítě před sexualizovanými obrázky a vším, co podává lásku a sexualitu takovým způsobem, který neodpovídá vašim hodnotovým představám. Jako rodiny se musíme naučit s touto tématikou vypořádávat tak, aby to bylo pro naše děti prospěšné.

Počítač, který používají vaše děti, dejte na místo, kde každý, kdo jde kolem, vidí, co je právě na obrazovce. Nemohu tedy doporučit, když dáte teenagerovi do jeho pokoje vlastní televizi nebo počítač. A pokud jde o mobil, iPad atd. Opravdu ho desetileté nebo dvanáctileté děti potřebují? K čemu?


Informujte své děti ve věku deseti až čtrnácti let o nebezpečích a dopadech pornografie. Ukažte jim, jak se se sexualitou dělá velký byznys, a přitom je to největší projev lásky mezi dvěma lidmi. Řekněte svým dětem, že existují lidé závislí na sexu nebo že dokonce chorobně vymýšlejí nejzrůdnější způsoby, jak odhalovat své potřeby.

Připravte svého syna, svou dceru na možné problémové situace. Mělo by pro ně být samozřejmé, že obrazovku s pochybným nebo mládeži nevhodným obsahem okamžitě zavřou, nebo že odejdou odkudkoliv, kde se povaluje nebo ukazuje pornografický materiál.

Čím dříve vaše děti pochopí, že proti znečišťování svého vnitřního světa musí samy něco dělat, tím lépe. Čím lépe se naučí reagovat na vnitřní odpor proti čemukoliv nečistému, tím bude pro ně snazší se jasně vymezit v extrémních situacích.

Podporovat, co je dobré

Výchova neznamená především zakazovat to, co neodpovídá našim hodnotovým měřítkům, ale patří k ní hlavně to, abychom jim nabízeli pozitivní, smysluplný a konstruktivní obsah. Mnohokrát se také vyplatilo rozhodnutí rodičů, že svým dětem budou umožňovat, ba doporučovat účast na různých dětských a mládežnických táborech a pobytech. I když takové akce mohou znamenat značný zásah do rodinného rozpočtu, naše děti se tam naučí věci a navážou vztahy a přátelství, které penězi nezaplatíme.

Zdravá blízkost a odstup

Děti před pubertou potřebují blízkost a mnoho něhy, i když to nedávají vždy najevo nebo to dokonce nechtějí ani připustit. Často k tomu musíme vyhledávat nové formy: srdečné objetí, přátelský šťouchanec do zad, nebo něco jako masáž zad dodávají pocit blízkosti a bezpečí, vyjadřují přijetí a sounáležitost.

Mezi upjatostí a nestoudností

Časy se mění. Kyvadlo se přehouplo od prudérie a upjatosti na opačnou stranu: k nestoudnosti. Naše děti se setkávají se sexualitou všude kolem sebe, ta se často nabízí jako konzumní zboží nebo jako něco pro krátkodobý zážitek.

Nemůžeme mlčet k masívnímu posunu hodnot, musíme v našich rodinách reagovat. Jinak nás naše děti a mladí lidé nebudou vnímat. Naši mladí potřebují umět zdravě rozlišovat, co patří do intimní sféry a co patří na veřejnost. To bychom měli spolu se svými dětmi znovu objevovat.

Věrnost a odpovědnost

Ať se naše děti učí být ve vztazích korektní, spolehliví, věrní. Nechceme přece, aby je někdo jen využíval, dokud z toho má výhody, a je pustil k vodě.
Vedu své děti k tomu, aby stály za svými kamarády, i kdyby se tak mohly dostat do nepříjemné situace. Věrnost a odolnost, spolehlivost a schopnost obstát v konfliktu patří k tomu, co člověka činí schopným navazovat a udržet vztahy.

Vychovávat jako křesťan

Boží pokyny mají smysl pro všechny lidi, přinášejí naplnění a štěstí. Ony platí, ať se jimi řídíme nebo ne, stejně jako zákon přitažlivosti. Bůh vymyslel a zavedl manželství i sexualitu, a proto přinášejí Boží pokyny život a požehnání každému, kdo se jimi řídí.


Zkráceno, plné znění, tedy řadu dalších praktických tipů najdete v čísle 2013/3

Matka a lektorka Regula Lehmannová

-------------